• مرتب سازی :

پک ۱۰ عددی خط کش های حرفه ای خیاطی

530000
477000 تومان

صفحه برش (mat)

620000 تومان

خط کش تیکه دوزی HL

170000 تومان

متر جمع شونده قفل دار

77000
69300 تومان

متر جمع شونده 3 متری

120000 تومان

خط کش پیسوله

15000 تومان

متر پارچه ای طرح آلمانی

33000 تومان

متر ژله ای 90 سانت

275000 تومان

متر ژله ای 75 سانت

230000 تومان

پک اشل ژله ای

18000 تومان

خط کش همه کاره

105000 تومان

متر جمع شونده آویزدار

65000 تومان

متر ژله ای 60 سانتی

110000 تومان

متر ژله ای 50 سانتی

85000 تومان

متر ژله ای 40 سانتی

65000 تومان

متر ژله ای 30 سانتی

55000 تومان

خط کش جزوه نویسی

30000 تومان

خط کش جادکمه و جادوخت

30000 تومان

خط کش اشل خیاطی بزرگ

8000 تومان

خط کش اشل خیاطی کوچک

4000 تومان
x