• مرتب سازی :

پایه نیش دوزی قابل تنظیم صنعتی

140000 تومان

فولدر سه پیچ صنعتی

130000 تومان

فولدر لب تاکن صنعتی قابل تنظیم

اتمام موجودی

پایه یقه دوزی صنعتی

اتمام موجودی

پایه غلطک دار تانکی صنعتی

190000 تومان

پایه سه کاره صنعتی

130000 تومان

فولدر هدایت پارچه

150000 تومان

پایه میاندوز صنعتی

130000 تومان

پایه تسمه دار

100000 تومان

پایه چین پلیسه راسته دوز صنعتی

1100000 تومان

فولدر لب تا مياندوز ( فولدر قلق میاندوز)

اتمام موجودی

فولدر لب تاکن مياندوز ( فولدر قلق مياندوز )

200000 تومان

فولدر گان دوزی صنعتی

220000 تومان

فولدر خارجی گان دوزی میاندوز

اتمام موجودی

فولدر گان دوزی میاندوز

200000 تومان

فولدر مغزی دوزی سردوز

200000 تومان

پایه لب تو خانگی (سایز 4)

45000 تومان

پایه مغزی راسته دوز صنعتی

70000 تومان

لرزه گیر ( صدا گیر )

50000 تومان

پایه زیپ نیش دار صنعتی

80000 تومان
x