پرسش و پاسخ های متداول

مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به پست بر عهده اداره محترم پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مشتری موظف است هنگام تحویل گرفتن مرسوله از سالم بودن آن مطمئن شوئ و در صورت وجود شکستگی قطعات یا پارگی کارتن از تحویل گرفتن آن خود داری کند.

x