• مرتب سازی :

چرخ سردوز سه نخ دارگون فلای

2800000 تومان

چرخ راسته دوز جک سری F10

9900000 تومان

چرخ سردوز صنعتی جک پنج نخ مدل E3_5

اتمام موجودی

چرخ سردوز چهار نخ جک مدل E3-4

12990000 تومان

چرخ خیاطی صنعتی سردوز جک 3نخ مدل 3-E3

اتمام موجودی

چرخ خیاطی صنعتی سردوز جک 3نخ مدل 3-E4

اتمام موجودی

چرخ خیاطی صنعتی سردوز جک چهار نخ مدل 4/E4

اتمام موجودی

چرخ خیاطی صنعتی سردوز جک 5نخ مدل 5/E4

اتمام موجودی

چرخ ژانومه 802 ژاپن

اتمام موجودی

چرخ راسته دوز A4F جک

اتمام موجودی

چرخ راسته دوز A2 جک

12350000 تومان

دینام و پدال چرخ سردوز پروانه

340000 تومان

چرخ سردوز پروانه سه نخ خانگی

2800000 تومان

چرخ راسته دوز جک سری F10

9900000 تومان
x