• مرتب سازی :

دفتر اندازه گیری خیاطی

55000 تومان

بندینک برگردون

32000 تومان

قزن سایز 4 مشکی

14000 تومان

قزن سایز 4 نقره ای

14000 تومان

لرزه گیر ( صدا گیر )

35000 تومان

سوزن ته مروارید بلند

35000 تومان

متر جمع شونده قفل دار

77000 تومان

سوزن ته گرد پریم آلمان

105000 تومان

سنجاق قفلی رنگی

20000 تومان

جا ماسوره ای پریم

75000 تومان

سوزن طرح الماس

50000 تومان

سوزن اشکی

50000 تومان

چسب همه کاره گوترمن آلمان

150000 تومان

چسب همه کاره E6000

50000 تومان

چسب همه کاره

15000 تومان

جا دوکی 30 عددی

295000 تومان

جا دوکی 70 عددی

495000 تومان

جا قرقره ای 50 عددی

195000 تومان

چسب دوطرفه

20000 تومان

چسب کالک

20000 تومان
x