• مرتب سازی :

ماسوره رنگی

1000 تومان

پایه نیش و ميانه دوزی خانگی

35000 تومان

پایه یک طرفه خانگی

20000 تومان

پایه میاندوز (درز فرانسوی)

25000 تومان

جعبه ماسوره 25 عددی چرخ خیاطی گلدوزی

30000 تومان

تسمه چرخ مشکی

70000 تومان

کاربر چرخ راسته دوز

15000 تومان

صفحه چرخ راسته دوز

20000 تومان

کمپلت راسته دوز صنعتی

220000 تومان

ماکو چرخ خانگی

25000 تومان

ماکو چرخ خانگی

22000 تومان

ماکو چرخ صنعتی

25000 تومان

تیکه پایه جادویی

اتمام موجودی

نخ قطع کن

50000 تومان

نگه دارنده پایه

40000
34000 تومان

نوار گردان

85000 تومان

لامپ LED سه حالته

145000 تومان

ترانس

165000 تومان

دینام و پدال چرخ سردوز پروانه

320000 تومان

دینام و پدال چرخ مشکی قدیمی ها

250000 تومان
x