• مرتب سازی :

دفتر اندازه گیری خیاطی

55000 تومان

بندینک برگردون

32000 تومان

چسب دوطرفه

20000 تومان

چسب کالک

20000 تومان

چرخ راسته دوز جک سری F10

9300000 تومان

نگین حرارتی هفت رنگ

20000 تومان

نگین حرارتی مشکی

20000 تومان

نگین حرار تی طلایی

20000 تومان

نگین حرارتی سفید

20000 تومان

پک مل صابونی پاندا

80000 تومان

مل صابونی پاندا

2000 تومان

قیچی کاغذ

25000 تومان

درفش

10000 تومان

گیره نگه دارنده پارچه

45000 تومان

قيچی برقی مدل RSD-70

1790000 تومان

زیپ 20 نمره 4 مشکی

2000 تومان

زیپ 20 نمره 4 سفید

2000 تومان

زیپ مخفی 50 سانت سفید

3500 تومان

زیپ مخفی 50 سانت مشکی

3500 تومان

زیپ مخفی 20 سانت مشکی

2000 تومان
x