• مرتب سازی :

فولدر گان دوزی صنعتی

اتمام موجودی

قالب حلقه پرده

190000 تومان

وزنه نگه دارنده الگو

22000 تومان

لایی پرشین سفید عرض 150 سانتی

41000 تومان

قالب مروارید

60000 تومان

پایه قایقی صنعتی

55000 تومان

نوار لقی گیر سفید

35000 تومان

پک اریب ساز چهار سایز

180000 تومان

مگنت هدایت پارچه کوچک

35000 تومان

پایه نوار اریب خانگی

75000 تومان

پایه کش دوزی خانگی

60000 تومان

پایه گان دوزی خانگی

80000 تومان

پایه غلطک دار خانگی

45000 تومان

پایه سردوز تیغ دار خانگی

320000 تومان

پایه سردوز خانگی

40000 تومان

پایه چین پلیسه خانگی

320000 تومان
x