قالب مروارید

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

قالب مروارید برای پانچ مرواربد بر روی پارچه توسط دستگاه پانچ مورد استفاده قرار میگیرد

قالب مرواربد چهار سایز می باشد

x