سوزن چرخ خانگی شماره 18

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

سوزن ORGAN 
مدل: HA-18(5 عددی)
ساخت ویتنام تحت سیسانس ژاپن
اصلی
ویژه استفاده در چرخ های خانگی ،گلدوزی و چرخ های قدیمی
سوزن تک طرف صاف
ویژه پارچه های بسیاز زخیم

x