پایه رفو و مطلسه دوزی خانگی

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

برای رفو پارچه و مطلسه دوزی مورد استفاده قرار میگیرد

همچنین برای رها دوزی و گلدوزی قابل استفاده میباشد

x