کاربرد لایی چسب کاغذی ؟

۱۱ آذر ۱۴۰۱

این نوع لایی یعنی لایی چسب کاغذی نیز برای اکثر افراد آشنا است زیرا استفاده های متعددی دارد. در واقع نوع ضخیم این لایی، همان لایی زنجان است.

نکته قابل توجه در رابطه با لایی چسب کاغذی در این است که نوع از لایی آب رفت ندارد و در واقع نیاز به آب کشی این لایه قبل از دوخت لباس نخواهد بود. لایی چسب کاغذی تنها در عرض 90 متر در بازار موجود است و برای دوخت پارچه های لطیف کاربرد دارد.

همچنین نوع ضخیم این لایه که به لایی زنجان معروف است در دوخت پارچه هایی مانند کتان که ضخیم تر هستند، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.