کاربرد قیچی دالبر و هلالبر ؟

۱۱ آذر ۱۴۰۱

قیچی دالبر ( قیچی زیگزاگ ) و قیچی هلالبر مناسب برای برش های طرح دار  ( برش هفت و هشتی و برش نیم دایره ) می باشند

همچنین ایجاد برش طرح دار باعث جلوگیری از ریش شدن پارچه نیز می شود که جایگزین مناسبی برای سردوزی پارچه می باشد