سوزن تنبور

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

سوزن تنبور دوزی  مناسب گلدوزی ، منجوق دوزی، ملیله دوزی و تنبور دوزی می باشد.دسته این مدل چوبی و سری و سوزن ها فلزی 

سه سوزنه

 

x