• مرتب سازی :

خط کش همه کاره

117000 تومان

متر جمع شونده آویزدار

55000 تومان

متر ژله ای 60 سانتی

90000 تومان

متر ژله ای 50 سانتی

75000 تومان

متر ژله ای 40 سانتی

65000 تومان

متر ژله ای 30 سانتی

50000 تومان

خط کش جزوه نویسی

15000 تومان

خط کش جادکمه و جادوخت

15000 تومان

خط کش اشل خیاطی بزرگ

5000 تومان

خط کش اشل خیاطی کوچک

3000 تومان

خط کش تیکه دوزی

75000 تومان
x