• مرتب سازی :

ژانت سرشانه حرفه ای

395000 تومان

گیره نگه دارنده پارچه

65000 تومان

قيچی برقی دایانگ مدل RSD-70

اتمام موجودی

متر ژله ای 90 سانت

250000 تومان

متر ژله ای 75 سانت

200000 تومان

پک اشل ژله ای

15000 تومان

خط کش همه کاره

117000 تومان

متر جمع شونده آویزدار

60000 تومان

متر ژله ای 60 سانتی

90000 تومان

متر ژله ای 50 سانتی

80000 تومان

متر ژله ای 40 سانتی

65000 تومان

متر ژله ای 30 سانتی

55000 تومان

خط کش جزوه نویسی

20000 تومان

خط کش جادکمه و جادوخت

20000 تومان

خط کش اشل خیاطی بزرگ

6000 تومان

خط کش اشل خیاطی کوچک

3000 تومان

خط کش تیکه دوزی

190000 تومان
x