سوزن ته گرد ژاپنی

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

سوزن کورن فاکس اصلی
بهترین کیفیت و مانع نخ کش کردن پارچه

x