لایی فرانسوی سفید عرض 150 سانتی

  • وضعیت : موجود
  • 67796 تومان
    68000

معرفی کوتاه

لایی فرانسه

این لایی به صورت متری به فروش میرسد

لایی فرانسه دو نوع دارد که با نام های نرم و آهاردار شناخته می شوند. لایی کاغذی فرانسه در بازار خرازی و پارچه دارای شهرت بیشتری است.

موارد استفاده:

الف) نوع محکم تر آن یعنی آهاردار برای:

یقه،

جای دکمه،

سر آستین و غیره.

ب) نوع نرم لایی فرانسه برای:

لباس هایی که ایستایی کمتری نیاز دارند.

x