خودکار حرارتی سبز

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

خودکار حرارتی سبز

برای کشیدن طرح و الگو روی پارچه مورد استفاده قرار میگیره با حرارت اتو از روی پارچه محو میشه 

x