چرخ راسته دوز جک سری F10

  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

چرخ راسته دوز صنعتی جک سری F

F4 . F8 . f10

طریقه ارسال : چرخ برای تهران و کرج توسط اسنپ ارسال شده و پس کرایه می شود

برای سایر شهر تا توسط باربری ارسال شده و پس کرایه می شود 

زمان تحویل تقریبی : تهران یک روزه و سایر شهر ها دو روزه می باشد 

x